คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
ปัจฉิมนิเทศนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ณ ห้อง 9404
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

World Robot Olympiad 2017

ทีมหุ่นยนต์ VALAYA ALONGKORN เดินทางไปร่วมแข็งขัน World Robot Olympiad 2017 ณ ประเทศคอสตาริกา ระหว่างวันที่ 7-15 พ.ย. 2560

ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ให้โอวาสทีมหุ่นยนต์

6 พ.ย. 2560 ท่าน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาการอธิการบดี ได้ให้โอวาสแก่ทีมหุ่นยนต์ VALAYA ALONGKORN ก่อนเดินทางไปแข่งขัน World Robot Olympiad 2017

ประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทาง
การบริหารงานของอาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา เพศหญิง
ขอใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5293829,02-9093048

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา เพศชาย
ขอใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5293829,02-9093048

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนไหว้ครู

การศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

แสดงความยินดีกับ แชมป์ World Robot Olympiad 2017

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อดีตอธิการบดี
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ
อาจารย์และนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ แชมป์ World Robot Olympiad (WRO)

ต้อนรับแชมป์ World Robot Olympiad 2017

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดี มอบช่อดอกไม้และให้การต้อนรับทีมหุ่นยนต์ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ในรายการ World Robot Olympiad (WRO) 2017 จาก ประเทศคอสตาริกา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

แชมป์ World Robot Olympiad 2017

ทีมหุ่นยนต์ VALAYA ALONGKORN คว้าแชมป์หุ่นยนต์ในรายการ World Robot Olympiad (WRO) 2017 ณ ประเทศคอสตาริกา

เทคโนอุตร่วมใจแต่งกายตามประเพณี

เทคโนอุตร่วมใจแต่งกายตามประเพณี
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๗๐

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

ปฏิบัติงานศิลปะภูมิภาค

หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จัดโครงการปฏิบัติงานศิลปะภูมิภาค
ณ อาคารออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แชมป์โอลิมปิกส์หุ่นยนต์ 4 สมัย

ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกส์หุ่นยนต์

ชิงแชมป์โลกที่ประเทศคอสตาริกา
ทีม ทิ้งทวน3.0 เหรียญทอง
ทีม The last automation เหรียญเงิน
ทีม ลูกเจ้าฟ้า gen.3 รางวัลชมเชยอันดับ 5