คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา 2563

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพิธีไหว้ครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

โครงการเทคโนฯ จิตอาสา ส่งเสริมศาสนา

วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการ "เทคโนฯ จิตอาสา ส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
ณ สถานปฏิบัติธรรมทุ่งป่าสวนสน ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการค่ายภาวะผู้นำ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีเปิด “โครงการค่ายภาวะผู้นำ” ณ หน่วยฝึกผู้นำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

มรภ.อุดรธานี เยี่ยมชมงานกิจการนักศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีและคณาจารย์ ยินดีต้อนรับ คณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เยี่ยมชมงาน “โครงการค่ายภาวะผู้นำ” ณ หน่วยฝึกผู้นำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ประชุมการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีบรรยายเรื่องเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอเชิญอบรม 3 หลักสูตรอบรมระยะสั้น

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

1. หลักสูตรปั้นดินเป็นรายได้

2. PLC Beckhoff

3. Solidworks

สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

หรือ https://bit.ly/2TwWPlO

VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมทำกิจกรรม VALAYA จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

ประชุมฝ่ายบริการด้านการขนส่ง

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมและเตรียมความพร้อม ฝ่ายบริการด้านการขนส่ง ในกิจกรรม "VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล เทศดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี

เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรอบรมทางเทคโนโลยี

เพื่อเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม

เลี้ยงเกษียณและมอบเงินสมทบทุนแก่บุคลากร

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดเลี้ยงเกษียณให้ นางสุมาลี อุดรสถิตย์