คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หอพักนักศึกษา
ใครอยากเป็นเด็กหอ.....คลิกลิงก์ด้านล่าง แล้วปฏิบัติตามนะจ๊ะ
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สมัครเรียน online ยังไงกัน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
รับสมัครผู้ที่สนใจษาต่อ สามารถโทรสอบถาม
ได้ที่เบอร์ 089-799-0573 (อ.ธราพงษ์)
หรือ 02-5293829 สำนักงานคณบดี
กด 9007 ต่อ งานวิชาการ
" มองตาก็รู้ใจ "
ถ้าอยากรู้คืออะไร...มาเรียนที่เทคโนอุตฯ วไลยอลงกรณ์ดิ
Bond Klay Keramic Internaitonal Ceramic
Art workshop & Conference 2017
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน
" วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ "ครั้งที่ 13
ตารางการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
ตารางการแข่งขันกีฬาภายในคณะ ภาคปกติ
โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
สำหรับผู้เริ่มต้น

Mechatronics and Robotics Engineering VRU จัดการแข่งขันทักษะหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือเซ็นเซอร์ต่างๆและมีผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
ตลอดการประกอบหุ่นยนต์

การแข่งขันกีฬา "เจ้าฟ้าเกมส์"
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13
ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสร้างสรรค์

งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

คณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านเครือข่ายการบริการ
วิชาการและการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
กีฬาภายในคณะ ภาคปกติ
การแข่งขันกีนักศึกษาภายในคณะ นักศึกษาภาคปกติ โดยมีผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี เป็นประธานเปิด
วันเจ้าฟ้า ๒๕๖๐
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการวันเจ้าฟ้า