คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขัน WRO 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ทีมทิ้งทวน gen.4 ได้อันดับที่ 2 (เหรียญเงิน)

ศึกษาดูงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ค่ายภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการ
ค่ายภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ
ณ พัน ร.รร.จปร. จังหวัดนครนายก

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง 6

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการตรวจประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง 5

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง 4

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง 3

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน

ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมกับ Faculty of Industrial Technology Univeritas Islam Indonesia (UII), และ Mechatronics Department Sanata Dharma Polytechnic of Mechatronics Yogyakarta, Indonesia

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดซุุ้มแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ในวันพิธีซ้อมรับปริญญา 3 มีนาคม 2560