ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รอบ TCAS 64 รอบ Portfolio
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์
ขอเชิญประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020")
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด " Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปีที่ 2 ")
ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ระดับ ป.ตรี เรียน ส-อา
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 จาก 22 มิถุนายน 2563 เป็น 1 กรกฏาคม 2563
แจ้งกำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
แจ้งงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และการประชุมเชียร์ ประจำปี 2563
ปฏิทินการศึกษานักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (แก้ไข)
ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ระดับ ป.ตรี เรียน ส-อา
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 จาก 22 มิถุนายน 2563 เป็น 1 กรกฏาคม 2563
แนะนำวิธีการเข้า Google Meet สำหรับนักศึกษา
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปี2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ การสมัครอีเมลล์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID -19
สมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี M.Sc.(Technology Management)
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829
เครื่องแบบนักศึกษา มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์