ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
การนำเสนอและประกวดผลงานเชิงผลิตภาพ แบบออนไลน์ “New GenEd New Normal” ครั้งที่ 2
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2564
อพวช. เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยฯเรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (ฉบับที่ ๑๒)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการเรียนศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แบบสอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนระบบลงเวลาของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์โครงการ ED’s Possible
ช่องทางในการยืนยันตัวตนในช่วงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยฯ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (ฉบับที่ ๑๑)
ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุน "เพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง "
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๐)
eduroam บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย
วิธีเข้าใช้ VRUONE.1x For Android
กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อนักศึกษาแบ่งสี แข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ รอบ TCAS 64 รอบ Portfolio
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์
ขอเชิญประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020")
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด " Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปีที่ 2 ")
ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ระดับ ป.ตรี เรียน ส-อา
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 จาก 22 มิถุนายน 2563 เป็น 1 กรกฏาคม 2563
แจ้งกำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
แจ้งงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และการประชุมเชียร์ ประจำปี 2563
ปฏิทินการศึกษานักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (แก้ไข)
ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ระดับ ป.ตรี เรียน ส-อา
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 จาก 22 มิถุนายน 2563 เป็น 1 กรกฏาคม 2563
แนะนำวิธีการเข้า Google Meet สำหรับนักศึกษา
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปี2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ การสมัครอีเมลล์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID -19
สมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี M.Sc.(Technology Management)
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829
เครื่องแบบนักศึกษา มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์