ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร

วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก บริษัท ท็อปคอน โพซิชั่นนิ่ง เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

เกษียณอายุ

วันที่ 26 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีมุทิตาจิตให้แก่ นายอำไพ สุจริต ตำแหน่งพ่อบ้าน ผู้เกษียณอายุ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่ง​ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์

ส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 เวที

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย

ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม Journal of Graduate Research Development and Innovation (JGRDI)

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร

กำหนดจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีพิธีถวายพระพร

อ่านเพิ่มเติม